JAWI.Usługi sprzątania.Środki czystości.Myjnie.kontakt.
Zobacz dojazd
Usługi sprzątania
Myjnie
Środki czystości
ŚRODKI CZYSTOŚCI
MYJNIE
USŁUGI SPRZĄTANIA
zapytanieofertoweok.php
Email: biuro@jawi.pl?subject=Pytanie ze strony www.jawi.pl
©JAWI 2008    realizacja VOJTECH STUDIO

RESINEX

Płyn do usuwania wosku i żywicy pozostałych
po piłkach do gry.

Kod produktu: GGO

WŁAŚCIWOŚCI
Resinex jest produktem na bazie rozpuszczalników do usuwania wosku i żywicy jakie pozostawia np. piłka ręczna na podłogach w halach sportowych. Resinex usuwa nie tylko małe, punktowe zabrudzenia woskowe po piłce lecz także duże, już zaschnięte warstwy z nawarstwionym brudem.

Dzięki powolnemu wysychaniu także duże powierzchnie mogą zostać zwilżone i wyczyszczone. Resinex nie usuwa powłok znajdujących się ewentualnie na powierzchni.

SKŁAD (wg 648/ 2004 WE)
Węglowodory alifatyczne > 30 %

ZASTOSOWANIE
Do podłóg i powierzchni odpornych na działanie rozpuszczalników takich jak: linoleum, parkiet, powierzchnie z tworzywa ztucznego, lakierowane i sklejane. Szczegóły w załączonej ulotce informacyjnej.

SPOSÓB UŻYCIA
Produkt stosować nierozcieńczony!
Resinex wlać do odpowiedniego urządzenia spryskującego* z dyszą pianową, rozprowadzić na powierzchni, odczekać ok. 15 min. Na zakończenie usunąć brudną wodę jak podano niżej:

Podłogi
Podłogi należy umyć maszynowo na mokro maszyną szorująco- zbierającą, czerwonym padem i roztworem roboczym Torvanu ( 50- 100 ml na 8 L wody). Brudną wodę należy dokładnie zebrać.

Powierzchnie
Powierzchnie należy zetrzeć ściereczką i roztworem roboczym Torvanu (50- 100 ml na 8 L wody)

Nie ponosimy odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku niewłaściwego użycia!

* Odpowiednie urządzenia aplikacyjne Kiehla.
Nr art. VFK 25 01 05 butelka ze spryskiwaczem
Nr art. WK 91 03 21 pistolet pianowy do 500 ml butelki ze spryskiwaczem
Nr art. z 20 50 25 butelka ze spryskiwaczem 1,5 L, kolor niebieski, dysza pianowa PP (uszczelki VITON)
Nr art. z 20 50 66 HQ ciśnieniowe urządzenie spryskujące, 5 L, kolor czerwony, dysza pianowa.

ZUŻYCIE NA M2
Mycie podłogi: 100- 200 ml
Mycie powierzchni: 100 ml

Xn w koncentracie
R 65 Działa szkodliwie ; może powodować uszkodzenie płuc w przypadku połknięcia.
R 66 Powtarzające się narażenie może powodować wysuszanie lub pękanie skóry.
S 23 Nie wdychać.
S 24 Unikać zanieczyszczenia skóry.
S 51 Stosować wyłącznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach.
S 62 W razie połknięcia nie wywoływać wymiotów: niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza i pokazać opakowanie lub etykietkę.

Zawiera rozpuszczalnik

Produkt nie jest towarem konsumenckim w myśl dyrektywy 1999/44/WE Art.1!

 

Opakowanie:

Kanister 10 L
Nr art. j 25 16 10

 

 

carp-deta.pdf