JAWI.Usługi sprzątania.Środki czystości.Myjnie.kontakt.
Zobacz dojazd
Usługi sprzątania
Myjnie
Środki czystości
ŚRODKI CZYSTOŚCI
MYJNIE
USŁUGI SPRZĄTANIA
zapytanieofertoweok.php
Email: biuro@jawi.pl?subject=Pytanie ze strony www.jawi.pl
©JAWI 2008    realizacja VOJTECH STUDIO

RAPID

Specjalny środek do czyszczenia gruntownego na bazie rozpuszczalników
NR PZH HK/B/2272/01/2000

WŁAŚCIWOŚCI
Środek na bazie rozpuszczalników, wolny od fosforanów i zasad, silnie rozpuszczający brud. Niskopieniący podczas zastosowania w maszynie szorującej i automatach myjących. Usuwa mydło, wosk na bazie rozpuszczalników, pozostałości środków antyadhezyjnych o zawartości wosku i silikonu, zarysowania od gumy, zanieczyszczenia olejowe i tłuszczowe w warsztatach. Związki powierzchniowo- czynne zawarte w produkcie są biodegradalne w ponad 90%.

SKŁAD
Niejonowe związki powierzchniowo- czynne, rozpuszczalne w wodzie rozpuszczalniki, związki pośredniczące w rozpuszczaniu, węglowodory aromatyczne, środki uzupełniające, substancje zapachowe. pH koncentratu= ok. 10 pH 5% w wodzie = ok. 9,5

OBSZAR ZASTOSOWANIA
Podłogi odporne na działanie rozpuszczalników i wody jak np.: kamień naturalny i sztuczny, cegła oraz podłogi przemysłowe: guma przemysłowa, żywica epoksydowa, jastrych magnezowy, beton.

Nie nadaje się do podłóg o zawartości asfaltu lub bitumu!

SPOSÓB UŻYCIA

Maszynowe mycie na mokro:
W zależności od zabrudzenia 0,5 – 3 L na 8 L zimnej wody.
W celu mycia gruntownego rozprowadzić roztwór czyszczący na podłodze, odczekać ok. 15 in., szorować maszyną, zebrać. Spłukanie wodą na zakończenie optymalizuje efekt mycia.
Podczas czyszczenia podłóg kamiennych nie pokrytych powłoką maszyną szorującą i przy zastosowaniu niskiego dozowania (0,5 L na 8 L wody) nie jest wymagane mycie wodą na zakończenie

Nie ponosimy odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku nieodpowiedniego stosowania!

Xn w koncentracie
N w koncentracie
R 22 Działa szkodliwie w przypadku spożycia.
R 65 Szkodliwy dla zdrowia, po spożyciu może uszkodzić płuca.
R 51 / 53 Działa toksycznie na organizmy wodne, może wywołać długo utrzymujące się szkodliwe zmiany w środowisku wodnym.
S 24 Unikać zanieczyszczenia skóry.
S 61 Unikać zrzutów do środowiska. Przeczytać instrukcję / kartę charakterystyki.
S 62 Po spożyciu nie wywoływać wymiotów. Natychmiast skonsultować się z lekarzem i pokazać opakowanie produktu lub tą etykietkę.

Nie mieszać z innymi środkami czyszczącymi lub chemikaliami.

 

Opakowanie:

kanister 10 L
Nr art. j 15 06 60

 

carp-deta.pdf