JAWI.Usługi sprzątania.Środki czystości.Myjnie.kontakt.
Zobacz dojazd
Usługi sprzątania
Myjnie
Środki czystości
ŚRODKI CZYSTOŚCI
MYJNIE
USŁUGI SPRZĄTANIA
zapytanieofertoweok.php
Email: biuro@jawi.pl?subject=Pytanie ze strony www.jawi.pl
©JAWI 2008    realizacja VOJTECH STUDIO

KIEHL-REFRESHER-BRILLANT

Olej pielęgnacyjny do drewna tworzący samonabłyszczający się film
Kod produktu: Ö 60 / GH 10

WŁAŚCIWOŚCI:
Podkreśla barwę drewna w zależności od jego gatunku (wydobywając naturalny odcień). Nie perfumowany, wolny od pigmentów, utwardza się pod wpływem powietrza, zachowuje zdolność dyfuzji. Prosty w użyciu, posiada dużą zdolność wypełniania i tworzenia filmu, samonabłyszczający się, po 2-3 dniach utwardzenia powierzchnia nadaje się do zmywania i eksploatacji. Pielęgnacja dalsza po całkowitym utwardzeniu powierzchni, która trwa 2-3 dni, jest możliwa produktem Kiehl- Legnodur lub Kiehl- Parketta.

SKŁAD:
Oleje, substancje suche, rozpuszczalniki organiczne.

ZASTOSOWANIE:
Przeznaczony do pielęgnacji wszystkich europejskich gatunków drewna. W przypadku surowego drewna drzew egzotycznych należy przeprowadzić test na wrażliwość materiału. Do bazowego olejowania wzgl. olejowania późniejszego wszystkich powierzchni z naturalnego drewna takich jak: parkiet, deski podłogowe, kostka, parkiet przemysłowy, parkiet olejowany utwardzany promieniami UV, schody, płyty OSB, drewno klejone itp. Nie nadaje się do zabezpieczonych, pokrytych powłoką lub woskowanych powierzchni drewnianych.

SPOSÓB UŻYCIA:
Produkt osiąga doskonałą przyczepność oraz optykę tylko na powierzchniach czystych, wolnych od tłuszczu, wosku, silikonu i pyłu. Temperatura podłoża powinna wahać się w granicach od 10°C do 25°C. Pomieszczenia podczas wykonywania prac powinny być dobrze wentylowane. Nie palić! Przed użyciem mocno wstrząsnąć produktem! Podczas utwardzania (trwa ono ok. 2- 3 dni) powierzchnia nie powinna być ani eksploatowana, ani myta na mokro.

Olejowanie bazowe: Produkt przeznaczony jest tylko do surowych, fachowo oszlifowanych, (także do szpachlowanych i oszlifowanych czołowo- uziarnienie 100- 120), wolnych od pyłu, czystych podłóg z naturalnego drewna.

Obróbka powierzchni: Ok. 500 ml produktu wylać na podłogę i rozprowadzić równomiernie, cienką warstwą na ok. 10 m2 powierzchni barankiem lub mopem płaskim równomiernie zachodzącymi na siebie torami. Pozostawić do wyschnięcia na przynajmniej 24 h. Jeżeli zachodzi potrzeba, w taki sam sposób nałożyć następne warstwy. Po nałożeniu pierwszej warstwy wymagany jest jednak szlif padem Kiehl-Legno- Pad (maszyną jednotarczową, aparatem ssącym, odkurzaczem) aż do pojawienia się jednolitego matu.

Olejowanie późniejsze: Zniszczone powierzchnie drewniane najpierw należy wyczyścić maszynowo na sucho (maszyną jednotarczową, aparatem ssącym, odkurzaczem, padem Kiehl-Legno-Pad). Maszynę należy prowadzić torem spiralnym aż do równomiernego wyczyszczenia powierzchni, usunięcia z porów powierzchniowo zalegającego brudu i uzyskania jednolitej optyki. Nie zebrany odkurzaczem mikro pył należy usunąć wilgotną ściereczką.

Obróbka powierzchni: Ok. 500 ml produktu wylać na podłogę i natychmiast rozprowadzić go cienką warstwą na ok. 10 m2 powierzchni barankiem lub mopem płaskim, równomiernie zachodzącymi na siebie torami. W zależności od właściwości powierzchni wymagane są 1- 2 warstwy po upływie co najmniej 24 h. Środek myjący dla narzędzi pracy: Kiehl- Wax- Ex

Ostrzeżenie: Oleje wysychające pod wpływem powietrza mogą w połączeniu z pyłem drewnianym, ściereczkami, padami lub innymi chłonnymi akcesoriami pracy prowadzić do samozapalenia. Dlatego też akcesoria te należy nasączyć wodą i oddać w szczelnie zamkniętym pojemniku do utylizacji. Należy przestrzegać miejscowych przepisów o utylizacji odpadów.

ZUŻYCIE NA M2:
Olejowanie bazowe:
80- 100 ml, w zależności od chłonności drewna
Olejowanie późniejsze:
40-50 ml, w zależności od chłonności drewna

Xn w koncentracie Produkt szkodliwy w koncentracie

R 10 Produkt łatwopalny

R 65 Działa szkodliwie; może powodować uszkodzenie płuc w przypadku połknięcia

S 24 Unikać zanieczyszczenia skóry

S 43 W przypadku pożaru używać gaśnice pianowe, nigdy nie używać wody.

S 51 Stosować wyłącznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach

S 62 W razie połknięcia nie wywoływać wymiotów: niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza I pokazać opakowanie lub etykietkę.

Produkt zawiera rozpuszczalnik.

 

Opakowanie:

blaszany kanister 5 L,
2 kanistry w kartonie
Nr art. j 22 05 70

 

 

carp-deta.pdf