JAWI.Usługi sprzątania.Środki czystości.Myjnie.kontakt.
Zobacz dojazd
Usługi sprzątania
Myjnie
Środki czystości
ŚRODKI CZYSTOŚCI
MYJNIE
USŁUGI SPRZĄTANIA
zapytanieofertoweok.php
Email: biuro@jawi.pl?subject=Pytanie ze strony www.jawi.pl
©JAWI 2008    realizacja VOJTECH STUDIO

KIEHL-WAX-EX

Środek do usuwania wosku, bezzapachowy
Kod produktu: GH 10

WŁAŚCIWOŚCI:
Zawiera wyłącznie rozpuszczalniki wolne od zapachu. Zapobiega pęcznieniu wykładzin podłogowych wrażliwych na działanie wody.

Produkt nie jest mieszalny z wodą! Nie wylewać produktu do kanalizacji.

SKŁAD:
Nierozpuszczalne w wodzie rozpuszczalnik.

ZASTOSOWANIE:
Kiehl-Wachs-Ex przeznaczony jest do usuwania wosku na bazie rozpuszczalników. Usuwa także smołę, olej, bitum oraz zarysowania po obcasach. Może być użyty tylko na podłożach odpornych na działanie rozpuszczalników jak np.: drewno, korek, cegła gliniana (Cotto).

SPOSÓB UŻYCIA:
Temperatura podłoża powinna wahać się w granicach od 15°C do 25°C. Pomieszczenia podczas wykonywania prac powinny być dobrze wentylowane. Nie palić!

Kiehl-Wax-Ex rozprowadzić na ok. 5 m2 podłogi. Powierzchnię poddać obróbce ręcznej lub maszyną jednotarczową. Rozpuszczony brud zebrać szmatką wełnianą lub z innego chłonnego materiału. Brudu nie zbierać odkurzaczem na wodę. Pracować na następnych 5-ciu m2 powierzchni w ten sam sposób.

W celu usunięcia zarysowań po obcasach zastosować Kiehl- Wach-Ex w procesie mycia metodą spray.

ZUŻYCIE NA M2:
Usuwanie wosku: 150- 200 ml
Metoda spray: 3- 5 ml

Xn – Produkt szkodliwy w koncentracie

R 53- Może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym

R 65-Działa szkodliwie; może powodować uszkodzenie płuc w przypadku połknięcia

R 66- Powtarzające się narażenie może powodować wysuszanie lub pękanie skóry

S 24- Unikać zanieczyszczenia skóry

S 51-Stosować wyłącznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach.

S 62- W razie połknięcia nie wywoływać wymiotów: niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza i pokazać opakowanie lub etykietkę.

Zawiera rozpuszczalnik.

 

Opakowanie:

Kanister blaszany 10 L
Nr art. j 22 02 60

 

 

carp-deta.pdf