JAWI.Usługi sprzątania.Środki czystości.Myjnie.kontakt.
Zobacz dojazd
Usługi sprzątania
Myjnie
Środki czystości
ŚRODKI CZYSTOŚCI
MYJNIE
USŁUGI SPRZĄTANIA
zapytanieofertoweok.php
Email: biuro@jawi.pl?subject=Pytanie ze strony www.jawi.pl
©JAWI 2008    realizacja VOJTECH STUDIO

XON-FORTE

Pianowy środek czyszczący dla obszaru spożywczego, kuchni, grilli i piekarników.
Kod produktu: obecnie nie istnieje żadna odnośna grupa produktów

WŁAŚCIWOŚCI:
Usuwa zanieczyszczenia artykułami spożywczymi takimi jak: białko, tłuszcze, pozostałości po smażeniu i pieczeniu oraz przypalone zaskorupienia. Powierzchnie czyszczone Xonem- forte, na których przygotowuje się potrawy należy koniecznie umyć bieżącą wodą.

Nie zachodzą żadne wątpliwości co do stosowania Xonu-forte w obszarze spożywczym.

SKŁAD:
Anionowe i niejonowe związki powierzchniowo - czynne, mydło potasowe, fosforany, rozpuszczalne w wodzie rozpuszczalniki, zasady.
pH koncentratu = ok. 13,5
pH roztworu roboczego = ok. 13

OBSZAR ZASTOSOWANIA:
Do wszystkich zasadoodpornych powierzchni w obszarze kuchennym i spożywczym jak np.: grille, piekarniki, kuchenki, frytkownice, okapy kuchenne, flizy podłogowe i ścienne.
Nie stosować na powierzchniach wrażliwych na zasady jak np.: aluminium, aluminium eloksalowane, powierzchnie lakierowane.

SPOSÓB UŻYCIA:
Przed pierwszym użyciem sprawdzić w niewidocznym miejscu odporność powierzchni na działanie zasad!

Mycie bieżące (powierzchnie):
Grill, piekarnik rozgrzać do temperatury ok. 30° C, urządzenie wyłączyć, powierzchnię pokryć pianą (nierozcieńczonego środka), pozostawić na ok. 5 - 10 minut, czyścić używając padu, dobrze zmyć wodą, na zakończenie wytrzeć do sucha.

Czyszczenie działkiem pianowym:
Nierozcieńczonym Xonem- forte napełnić zbiornik. Ustawić dyszę na 1: 4 lub 1: 10.

Mycie gruntowne:
1 L na 8 L zimnej wody.
Roztwór roboczy rozprowadzić na powierzchni, pozostawić na ok. 10 min., szorować, zebrać brudną wodę, zmyć dokładnie czystą wodą.

ZUŻYCIE NA M2:
Mycie powierzchni: 0,5 - 1 ml
Mycie gruntowne: 40 ml
Mycie pianowe: 20 ml

Środek żrący w koncentracie.
R 34 Powoduje oparzenia
S 24 / 25 Unikać zanieczyszczenia skóry i oczu.
S 26 Nosić odpowiednią odzież ochronną
S 36/37/39 Nosić odpowiednią odzież ochronną, odpowiednie rękawice ochronne i okulary lub
ochronę twarzy
S 45 W przypadku awarii lub jeżeli źle się poczujesz, niezwłocznie zasięgnij porady lekarza- jeżeli to możliwe pokaż etykietę.

Za szkody powstałe w wyniku nieprawidłowego użycia nie ponosimy odpowiedzialności!!!

 

Opakowanie:

Butelka z rozpylaczem 500 ml
wielokrotnego użytku,
6 butelek w kartonie.
Nr art. j 55 10 45

Kanister 10 L
Nr art. j 55 10 10

Beczka 200 L
Nr art. j 55 10 72

 

 

carp-deta.pdf