JAWI.Usługi sprzątania.Środki czystości.Myjnie.kontakt.
Zobacz dojazd
Usługi sprzątania
Myjnie
Środki czystości
ŚRODKI CZYSTOŚCI
MYJNIE
USŁUGI SPRZĄTANIA
zapytanieofertoweok.php
Email: biuro@jawi.pl?subject=Pytanie ze strony www.jawi.pl
©JAWI 2008    realizacja VOJTECH STUDIO

GOMMASOL

Płyn do usuwania zarysowań po gumie
Kod produktu: GGO

WŁAŚCIWOŚCI
Gommasol jest specjalnym produktem na bazie rozpuszczalników do usuwania zarysowań i pozostałości po gumie, które powstały w wyniku pracy wózków widłowych i podnośników na podłogach przemysłowych. Ze względu na dużą siłę czyszczenia Gommasol nadaje się do zastosowania na podłogach przemysłowych i halach magazynowych o bardzo dużym stopniu zabrudzenia. Gommasol posiada zredukowany zapach i jest prosty w użyciu.

SKŁAD (wg 648/2004 WE)
Niejonowe związki powierzchniowo- czynne 5-15 %, rozpuszczalne w wodzie rozpuszczalniki.
pH koncentratu= ok. 6
pH roztworu roboczego= ok. 7

ZASTOSOWANIE
Do podłóg odpornych na działanie rozpuszczalników takich jak: podłogi przemysłowe, beton, żywica epoksydowa, jastrych magnezowy i wypalana cegła. Nie stosować na podłogach zawierających asfalt lub podłogach bitumicznych.

SPOSÓB UŻYCIA
Gommasol (nierozcieńczony lub w rozcieńczeniu z wodą 1:1 do 1:2) wlać do odpowiedniego urządzenia spryskującego* z dyszą pianową, rozprowadzić, odczekać ok. 10 min.

W przypadku normalnego zabrudzenia lub punktowego zastosowania Gommasolu brudną wodę można zebrać podczas maszynowego mycia na mokro maszyną szorująco- zbierającą przy zastosowaniu 1 %- owego roztworu Dopomatu –forte w ramach mycia bieżącego.

W przypadku dużych zabrudzeń lub stosowania Gommasolu na całej powierzchni, podłogę gruntownie wyszorować po uprzednim spryskaniu jej przy użyciu maszyny jednotarczowej i zielonego padu. Następnie zebrać brudną wodę i spłukać gruntownie czystą wodą.

Nie ponosimy odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku niewłaściwego użycia!

* Odpowiednie urządzenia aplikacyjne Kiehla.
Nr art. VFK 250105 butelka ze spryskiwaczem
Nr art. WK 910321 pistolet pianowy do 500 ml butelki ze spryskiwaczem
Nr art. z 20 50 18 butelka spryskująca 1,5 L; kolor kodu: czerwony; dysza pianowa PP (uszczelki EPDM)
Nr art. z 20 50 72 ciśnieniowe urządzenie spryskujące, 5 L RONDO, dysza pianowa (uszczelki EPDM)

ZUŻYCIE NA M2
Usuwanie zarysowań po gumie: 50- 100 ml

Xn w koncentracie
R 20/21/22 Działa szkodliwie przez drogi oddechowe, w kontakcie ze skórą i po połknięciu
R 36/38 Działa drażniąco na oczy i skórę
S 24/25 Unikać zanieczyszczenia skóry i oczu
S 37 Nosić odpowiednie rękawice ochronne
S51 Stosować wyłącznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach
S62 W razie połknięcia nie wywoływać wymiotów: niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza i pokazać opakowanie lub etykietkę

Zawiera rozpuszczalnik

Produkt nie jest towarem konsumenckim w myśl dyrektywy 1999/44/WE Art.1!

 

Opakowanie:

Kanister 5 L
Nr art. j 05 07 15

 

 

carp-deta.pdf